انگلیسی
پنج شنبه ٢٤ آبان ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

آمینه صحرانورد                           

مرتبه علمی: مربی پابه 7

پست الکترونیکی : amineh.sahranavard@yahoo.com

 

سوابق تحصیلی

1- کارشناسی تربیت بدنی وعلوم ورزشی از دانشگاه تبریز

2- کارشناسی ارشد تربیت بدنی از دانشگاه آزاداسلامی واحد  کرج

3- دانشجوی دکترای تربیت بدنی گرایش رفتار حرکتی در دانشگاه ارومیه

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.