انگلیسی
پنج شنبه ٢٤ آبان ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

آمینه صحرانورد                           

مرتبه علمی: مربی پابه 7

پست الکترونیکی : amineh.sahranavard@yahoo.com

 

سوابق شغلی

سابقه آموزشی

محل

سال

دانشگاه پيام نور

شبستر

1378تا به حال

دانشگاه جامع علمي كاربردي

شبستر

1383تا به حال

دانشگاه ازاد

خامنه وصوفيان

1385

توضیحات: دروس تدریس شده: یادگیری حرکتی -فیزیولوژی ورزش1-2-3 پیام نور -بهداشت ورزش پیام نور- اصول ومبانی تربیت بدنی -

اصول وفلسفه تربیت بدنی -سنجش واندازه گیری پیام نور -والیال -تنیس روی میز-دو ومیدانی- شنا- بدمنیتون

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.