انگلیسی
پنج شنبه ٢٤ آبان ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

آمینه صحرانورد                           

مرتبه علمی: مربی پابه 7

پست الکترونیکی : amineh.sahranavard@yahoo.com

 

مقالات کنفرانس

همایش ملی

6

افسردگي-تمرين هوازي رضايت شغلي تاثير وزنه بر در صد چربي

پوستر

همایش بین المللی داخلی

1

توصيف اماكن ورزشي(سنخراني

سنخراني

همایش بین المللی خارجی

1

تحليل رفتگي

پوستر

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.